În curs de procesare...

Noul pachet de Service și Consumabile

20.03.2014

Noul abonament complet de servicii şi mentenanţă a fost conceput pentru a veni în sprijinul clienţilor, cu scopul de a reduce costurile operaţionale, precum şi a reduce numărul de opriri neplanificate.

Acest abonament se adresează tuturor sistemelor de marcare şi inscripţionare de la Domino UK.

Experienţa şi pregătirea tehnică a echipei noastre de mentenanţă permite abordarea şi rezolvarea, cu succes, a oricărei probleme apărute asupra echipamentelor de inscripţionare Domino.

Asigurăm clienţilor confortul şi siguranţa că producţia şi investiţia sunt, în permanenţă, sub atentă supraveghere.

 

MENTENANŢĂ PREVENTIVĂ

Mentenanţa preventivă constă într-un plan de acţiuni de mentenanţă, urmărind prevenirea căderilor, precum şi a defectelor echipamentelor.

Aceasta este proiectată să asigure şi să menţină buna funcţionare a echipamentelor, prin înlocuirea componentelor uzate, înaintea defectării lor.

Sunt necesare verificări periodice, revizii parţiale sau totale, la intervale specificate.

Beneficii: siguranţă crescută în funcţionare, costuri scăzute de înlocuire a echipamentelor, reducerea timpilor morţi, management optimizat al inventarului de piese de schimb, creşterea confortului benefiarului/producătorului.

 

MENTENANŢA PREDICTIVĂ

Acest tip de mentenanţă reprezintă mijlocul de îmbunătăţire şi creştere a productivităţii şi a calităţii produselor, precum şi a randamentului total al sistemelor de fabricaţie şi producţie.

Contribuie la determinarea condiţiei echipamentelor în funcţiune, în scopul predicţiei precise a acţiunilor de întreţinere.

Această abordare are ca efect importante reduceri de costuri faţă de cele privind acţiunile de întreţinere, deoarece se desfăşoară în perioada funcţionării echipamentelor, minimizând întreruperile sistemelor normale de operare.

 

Beneficiile noului pachet de Service si Consumabile

 

Micşorarea downtime-ului şi mărirea timpului de producţie;

Eliminarea incidentelor tehnice şi eliminarea riscului de avariere gravă a echipamentelor;

Reducerea costurilor de întreţinere;

Reducerea costurilor de întreţinere neplanificată;

Reducerea stocului de piese de schimb;

Optimizarea performanţelor echipamentelor;

Reducerea numărului de produse neconforme;

Creşterea siguranţei în funcţionarea echipamentelor;

Creşterea regimului de exploatare a echipamentelor;

Îmbunătăţirea performanţelor tehnologice ale echipamentelor;

 

Opţional, asigurăm monitorizare remote a echipamentelor Domino Seria A, prin aplicaţia A Series Remote. Aceasta furnizează informaţii despre echipamentele din reţea, precum şi:

 

   Analiza activităţii echipamentului prin citirea informaţiilor furnizate de aplicaţia A Series Remote:

   Mesajul marcat, precum şi numarul de mesaje;

   Informaţii legate de echipament, de timpul de funcţionare;

   Informaţii legate de cerneala consumată;

   Recunoaşterea şi interpretarea erorilor, precum şi soluţii la alertele care pot apărea.

   Includerea mai multor echipamente într-o reţea Ethernet;

   Prezentarea informaţiilor într-un raport complet.

 

Avantajele aplicaţiei A Series Remote

 

Interfaţa prietenoasă cu utilizatorul;

Configurare uşoară a aplicaţiei;

Nivele de securitate ce nu permit personalului neautorizat accesul la aplicaţie;

Posibilitate de legare a mai multor echipamente la reţea şi monitorizare simultană;

Evidenţa permanentă a utilizării echipamentelor, precum şi a producţiei realizate, prin rapoartele generate;

Informaţii pentru fiecare echipament în parte sau pentru mai multe echipamente din reţea: producţie, consum, randament.


Pentru mai multe informații în ceea ce privește echipamentele și soluțiile pe care le oferim vă rugăm să contactați echipa de specialiști Mach FTD.