În curs de procesare...

Prelucrarea datelor cu caracter personal - GDPR

Denumirea operatorului
 • MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION S.R.L.
 • Adresa: Str. Ion Vodă Viteazu, Nr. 28, București
 • Date fiscale: J40/18271/1994, cod fiscal CIF RO 6286000
 • Telefon: +40 21 460 98 40/41/43/44
 • Mail: mach@mach.ro
Declarație privind acordul la prelucrarea datelor mele cu caracter personal
 • Îmi dau acordul voluntar și expres la prelucrarea datelor mele oferite cu ocazia vizitării, abonării, înregistrării pe site-urile MACH (https://www.mach.ro, https://www.evo-tech.ro, anunțuri AdWords, Linkedin), precum și a celor oferite cu ocazia solicitării de oferte.
 • Deodată cu înregistrarea datelor mele declar că am împlinit vârsta de 18 ani și am capacitate deplină de exercițiu. Sunt reprezentant al unei persoane juridice sau al altei organizații fără personalitate juridică și sunt îndreptățit, mandatat de persoana, respectiv organizația fără personalitate juridică pentru oferirea acordului privind prelucrarea și administrarea datelor potrivit celor cuprinse în prezentele informații.
 • Declar că nici cu ocazia înregistrării și nici ulterior nu voi pune sub nicio formă la dispoziția MACH date speciale cu caracter personal. Se consideră date speciale cu caracter personal mențiunile privind originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerea filosofică, apartenența la sindicate, date biometrice sau genetice apte pentru identificarea persoanei fizice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.
 • Declar că nu pun la dispoziția MACH numere de identificare personală – de exemplu (lista nu este exhaustivă): număr pașaport, cod numeric personal, număr carte de identitate, număr card de domiciliu, număr permis de conducere.
 • Prin prezentul acord iau la cunoștință că MACH este îndreptățit să mă contacteze prin telefon și să-mi trimită scrisori, prospecte, invitații la evenimente legate de obiectul său de activitate.
 • Acordul meu privind prelucrarea datelor poate fi retrasă oricând prin modalitățile specificate în prezenta, spre ex. printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail marketing@mach.ro.

Drepturile tale
Mai jos vei găsi drepturile tale. Având în vedere prevederile GDPR, dacă ne contactezi în legătură cu aceste drepturi, avem obligația de a răspunde în termen de maxim 1 lună. Dorim să răspundem în cel mai scurt timp.

Dreptul la informare
 • Poți solicita să te informăm în privința datelor tale personale prelucrate de noi. Poți cere acces la aceste date.
 • Ai dreptul de a cere informații oricând prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă la adresa noastră sau prin e-mail trimis la adresa marketing@mach.ro. Cererea de informații trimisă prin scrisoare va fi onorată doar în cazul în care în baza cererii te putem identifica fără echivoc.
 • Cererea de informare trimisă prin e-mail va fi luată în considerare doar în cazul în care aceasta este trimisă de la adresa ta de e-mail înregistrată, însă, acest fapt nu exclude posibilitatea ca înainte de onorarea cererii să te identificăm și prin alte modalități.
 • Cererea de informare se poate referi la datele prelucrate de noi, sursa acestora, scopul, temeiul juridic, perioada prelucrării, numele și adresa eventualilor operatori, activitățile legate de prelucrarea datelor, iar în cazul trimiterii datelor personale informații legate de persoanele și scopul pentru care acestea au primit sau vor primi datele tale.

Dreptul de acces
Dacă vei solicita să te informăm dacă prelucrarea datelor tale este în curs, în cazul unui răspuns afirmativ vei putea primi acces la scopul prelucrării, categoriile de date, destinatari, perioada prelucrării, drepturi vizate, remedii juridice, sursa datelor, decizii automatizate, trimiterea datelor în străinătate.

Dreptul de a corecta
În orice moment poți solicita corectarea sau modificarea datelor tale cu caracter personal prin srisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail trimis la adresa marketing@mach.ro. Având în vedere scopul prelucrării datelor poți cere completarea datelor cu caracter personal incomplete.

Dreptul de a fi uitat (Dreptul de a fi șters)
Poți solicita ștergerea datelor tale personale prelucrate de noi. Cererea de ștergere poate fi respinsă (i) cu scopul de a exercita dreptul la libera exprimare și de orientare, sau (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este un interes public (îndreptățirea se asigură prin lege), respectiv (iii) din interes privat echitabil (înaintarea, valorificarea sau apărarea unor pretenții legale).

Respingerea cererii de a șterge va fi comunicată în fiecare caz împreună cu motivarea deciziei de respingere. În urma îndeplinirii cererii de ștergere a datelor cu caracter personal datele anterioare (șterse) nu mai pot fi restabilite.Dezabonarea de la newslettere se va putea face prin accesarea linkului din conținutul acestora.

Dreptul la opoziție
Te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal (i) dacă prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară exclusiv pentru îndeplinirea obligației noastre legale sau valorificarea interesului nostru legal, (ii) dacă prelucrarea datelor are ca scop marketing direct, sondaj sau cercetare științifică, sau (iii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop îndeplinirea unei sarcini de utilitate publică.

Vom examina legalitatea opoziției și, dacă vom constata că aceasta este fondată, vom înceta prelucrarea datelor, vom bloca datele cu caracter personal și vom comunica faptul opoziției și măsurile luate în urma opoziției acelor persoane la care datele cu caracter personal care constituie obiectul opoziției au fost comunicate anterior.

Scopul prelucrării datelor
 • Protecția drepturilor tale.
 • Identificarea ta, păstrarea contactului cu tine.
 • Identificarea îndreptățirilor tale.
 • Personalizarea mesajelor de marketing trimise către tine. Asigurarea mesajelor relevante în funcție de domeniul de interes, ramură industrială, tipul societății, obiective de decizie și domeniul de lucru.
 • Îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
 • Valorificarea intereselor noastre legitime.

Date prelucrate
 • Nume
 • E-mail
 • Nr. telefon
 • Pagină web
 • Adresa de facturare, sediul

Înregistrăm în jurnal anumite date din motive de securitate:
 • Pagini/funcționalități vizionate
 • Termen exact
 • Adresă IP
 • Cookie al browser-ului
 • Construim un profil cu scop de marketing, pe baza informatiilor colectate de pe site-urile administrate (pagini vizionate, timp de ședere pe site, cereri de oferte transmise prin intermediul formularului, alte date furnizate de platforma Google Analytics)
Ținem jurnalul apelurilor: Metadate de apel (cine-când-cu cine a vorbit)

Analiză web efectuat pe pagina web
Te informăm că pentru observarea numărului și analizarea comportamentului vizitatorilor, efectuarea de statistici și efectivitatea anunțurilor folosim programele Google Analytics, AdWords Urmărirea conversiilor.

Programele enumerate mai sus vor lansa cookie-uri în browserul tău, a căror utilizatori vor stoca date despre utilizatorii individuali. Accesând pagina MACH vei permite utilizarea programelor Google Analytics, AdWords. Totodată îți dai acordul la observarea, urmărirea comportamentului tău și utilizarea tuturor serviciilor oferite de programe.

Pe lângă acestea oricând ai posibilitatea să interzici pe viitor înregistrarea și stocarea datelor prin cookies potrivit celor de mai jos. Te informăm că setările și utilizarea programelor Google Analytics, AdWords Urmărirea conversiilor sunt conforme cu cerințele autorității de protecția datelor.

Potrivit informării emise de Google, programul Google Analytics raportează interacțiunile vizitatorilor paginii mai ales cu ajutorul cookie-urilor provenite de la prima parte. Aceste cookie-uri înregistrează doar informații care nu permit identificarea persoanelor. Browserele nu publică propriile cookie-uri între domenii. Mai multe informații despre cookie-uri găsești în Anunțuri și protecția datelor Google Întrebări frecvente.

Google Analytics
Programul Google Analythics este utilizat de site-ul MACH în primul rând pentru scopuri de statistică, printre altele își măsoară efectivitatea campaniilor sale. Prin navigarea pe site-urile MACH, obținem informații despre numărul vizitatorilor și timpul petrecut de aceștia pe pagina sa de web. Programul recunoaște adresa IP al utilizatorului astfel poate identifica dacă este este vizitator nou sau vechi și se poate urmări activitatea utilizatorului pe pagina web și câmpurile accesate de acesta.

Google AdWords Urmărirea Conversiilor
Scopul urmăririi conversiilor cu Google AdWords este ca MACH să poată măsura efectivitatea anunțurilor AdWords. Măsurarea se efectuează cu ajutorul cookie-urilor lansate pe calculatorul Utilizatorului care există timp de 30 de zile.

Confidențialitatea prelucrării
Datele înregistrate de MACH sunt prelucrate cu asigurarea confidențialității și MACH va efectua toate demersurile necesare pentru siguranța datelor, acestea fiind prelucrate doar în măsurarea necesității funcționării paginii web. Se include expedierea de e-mail  către tine la datele de contact oferite care vor fi expediate prin intermediul furnizorilor de rețele.

MACH nu va vinde sau împrumuta datele tale personale pentru scopuri de marketing unor terțe persoane. În cazul solicitării prin citație, hotărâre judecătorească ori în cadrul unor proceduri judiciare, MACH va preda datele tale cu caracter personal sau alte informații relevante.

Datele prelucrate de MACH pot fi portate la solicitarea autorităților sau al instanței, precum și în baza unor prevederi legale, caz în care MACH va notifica utilizatorii prin newsletter dacă notificarea nu contravine solicitării din partea autorităților sau al instanței ori prevederilor legale.

Accesul colegilor la datele cu caracter personal
Pentru colegii noștri vom asigura accesul doar la acele date cu caracter personal prelucrate de noi care sunt necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

Siguranța datelor
Problema siguranței datelor este o problemă complexă în cazul unor sisteme care prelucrează date sensibile din punctul de vedere al afacerii. În cadrul MACH cerințele de siguranța și protecția datelor sunt asigurate prin reglementări și proceduri interne în toate domeniile:
 • Siguranța datelor
 • Siguranța rețelei
 • Separarea datelor
 • Acces
Perioada prelucrării datelor
Potrivit prevederilor GDPR datele sunt prelucrate pe o perioadă stabilita pentru fiecare categorie de date.
Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de 365 zile de la ultimul contact cu excepția cazurilor unde prevederile legale sau contractuale stabilesc un termen mai lung.

Transferul datelor
Suntem obligați sa transferam toate datele cu caracter personal care stau la dispoziția noastră și sunt păstrate conform prevederilor legale la solicitarea autorităților competente dacă acest transfer se dispune prin lege sau prin hotărârea definitivă al unei autorități. Pentru acest transfer de date și pentru consecințele rezultate din acest transfer operatorii nu pot fi trași la răspundere.

În cazul în care funcționarea sau exploatarea serviciilor noastre va fi transmisă total sau parțial unei terțe persoane, putem transmite totalitatea sau o parte din datele tale cu caracter personal prelucrate și păstrate de noi către terța persoană, fără acordul tău dar cu înștiințarea trimisă către tine cu mențiunea că acest transfer de date nu te poate pune într-o situație mai dezavantajoasă decât cea stabilită de regulile de prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta informare. În cazul transferului de date potrivit prezentului aliniat îți vom oferi posibilitatea să te opui transferului înainte de efectuarea acestuia. În cazul opunerii tale transferul datelor potrivit prezentului aliniat, nu este posibil.

Actualizarea informațiilor, urmărirea modificărilor legislative
Prezentele informații sunt verificate și actualizate în mod permanent potrivit cadrului legislativ și al solicitărilor din partea autorităților. Informațiile actuale pot fi accesate în mod permanent de utilizator pe pagina web MACH.